V januári plesali aj deti

Po 7. Klátovskom fašiangovom plese sa vedenie Materskej škôlky rozhodlo urobiť karneval pre deti materskej škôlky v našej obci. Už v ranných hodinách 31. 1. 2008 rodičia deťom do Materskej škôlky niesli špeciálne oblečenie na spomínaný karneval. Na fotografiách sa môžete presvedčiť o pestrofarebnom oblečení našich ratolestí. Karneval sa konal v dopoludňajších hodinách oproti plesom, ktoré sú v hodinách nočných. Na stoloch detí nechýbalo občerstvenie a rôzne sladkosti. Určite to nebolo alko :). Pri muzike s CD platní deti tancovali rôzne moderné tance. O dobrú zábavu sa starala pani riaditeľka Mgr. Eva Kišiková a ich rodičia. Iste na tento deň skoro nezabudnú.
 

Tu je niekoľko milých fotiek našich deťúreniec...

Späť