Klátovčania plesali

Plesová sezóna neobišla ani našu obec . Dňa 26. 1. 2008 obecné zastupiteľstvo v spolupráci so sponzormi pripravilo siedmy fašiangový ples pre občanov obce. Starosta obce o 20.00 hod. privítal všetkých hostí a polo profesionálny tanečníci z Košíc samotný ples zahájili viedenským valčíkom. Temperamentná hudobná skupina pod názvom Problém pozostávajúca z 3 výborných hudobníkov a spevákov a jednej mladej speváčky už od prvých tónov naladila prítomných do tanečného kola. Dobrá nálada pokračovala do 22.00 hod. , kedy bola vyhlásená prvá veľká prestávka, na ktorej sa podávala večera a počas nej sa predávali tombolové lístky. Aby parket nebol prázdny program v profesionálnych tancoch pokračoval. Dve košické tanečné páry ukázali svoje umenie a svoj temperament. Sedemnásť hodnotných cien a dve mimoriadne ceny čakali na výhercov do neskorej polnoci. Keďže sedmička v názve plesu znamenala magické číslo jedna z mimoriadnych cien bola určená práve nej . Počas predávania vstupeniek do tomboly mladé hostesky zisťovali medzi prítomnými, kto práve v ten deň alebo v najbližších dňoch sa dožil jubileá ukončeného sedmičkou /17 rokov, 27 rokov, 37 rokov, atď/ . Výsledok bol veľmi zaujímavý pretože mimoriadnu cenu si prišlo prevziať sedem oslávencov. Mimoriadna cena bola označená názvom 4 S , čo znamenalo slovenská sedemdecová 37% slivovica. Siedmy statoční túto slivovicu vypili spoločne. Po ukončení ťahania tomboly sa podávala druhá večera, ktorá bola balzamom na polo otrávené telo alkoholom. Bola to výborná kapustnica prehustená chutnou domácou klobásou, hubami a údeným plieckom .Po podaní druhej večere pokračovala tanečná zábava do skorého rána. Pred šiestou hodinou rannou sa skončilo posledné tanečné kolo. Podľa prieskumu verejnej mienky to bol mimoriadne vydarený ples , kde nechýbalo dobré jedlo , kvalitné tombolové ceny , dobrá nálada a výborná muzika. Už dnes sa usporiadatelia plesu tešia na ďalší ročník a touto cestou pozývajú milovníkov tanca na ôsmy Vyšnoklátovský fašiangový ples.
V závere sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorý na príprave plesu pracovali. Zvláštne poďakovanie patrí sponzorom , ktorý hodnotnými cenami prispeli k bohatej tombole, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého Klatovského plesu.

                                                                                                                                                                                       Starosta obce: Ondrej Jusko
Pridávam aj niekoľko fotiek z plesu....

Späť