Get Adobe Flash player

Pohľad z kopca - Osídlenie oblasti v okolí Vyšného Klátova sa predpokladá už v období staršej doby kamennej. Svedčia o tom rôzne archeologické nálezy v okolí Myslavy, pri Pereši a na iných miestach. Ďalšie nálezy svedčia o osídlení aj v ostatných pravekých dobách. Obyvateľsvo sa usádzalo v blízkosti potokov a riek a venovalo sa poľnohospodártvu a chovu dobytka. Prví osadníci sa na území Vyšného Klátova spomínajú v listine Jágerského biskupa Andreja už v roku 1297. Samotná obec sa v listinách spomína od roku 1317. Prvá doložená písomná zmienka o obci Vyšný Klátov je z roku 1332. Pôvodne sa tu usadilo nemecké obyvateľstvo. Od 16. storočia na územie príchádzajú Slováci a podľa lexikónu z roku 1773 sa tu v tej dobe už rozpráva prevažne slovensky. Od 17. storočia sa obyvatelia živili aj ťažbou a spracovaním železnej rudy, po ktorej ostalo v katastri obce niekoľko šácht a dier.