Get Adobe Flash player

Pohľad na lesy - Kataster Vyšného Klátova sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Volovských vrchov. Vznikol vyrúbaním zalesneného územia zvaného Čierny les. Rozloha katastrálneho územia obce je 1784 hektárov. Z toho lesný porast tvorí 1330 hektárov, čo je 70% rozlohy územia. Prevláda tu prevažne bukový les. Les bol už od 13. storočia zdrojom obživy pre vtedajších obyvateľov. Obec je zakliesnená do lesoparku Košice Z Vyšného Klátova vedie žltá a modrá turistická značka. Žltá prechádza cez Predné Holisko, kde už od roku 1914 stojí chata, ktorá neskôr dostala názov Lajoška. Chata poskytuje ubytovacie a stravovacie služby. Pod chatou stojí už od roku 1935 zrubová kaplnka, pri ktorej sa každoročne na sviatok Nanebovzatia Panny Márie koná odpustová slávnosť. Modrá turistická značka spája obec s rekreačnou oblasťou Jahodná. Na Jahodnej je vybudovaná zjazdovka s vlekom, čajovňa i chata s reštauráciou tiež poskytujúca ubytovanie. Červená značka spája Jahodnú s chatou Lajoška a pokračuje ďalej na Kojšovskú hoľu. Popri nej prechádza tzv. Cesta hrdinov SNP, ktorá spája Dukliansky priesmyk s Devínom.