Get Adobe Flash player

Kostol exteriér - Prvé zmienky o duchovnom živote obyvateľov na území dnešného Vyšného Klátova siahajú do staroslovienskych pohanských čias. Na tomto území sa nachádzalo kultové miesto porád starých Slovákov – Radimov háj. Zo záznamov mnícha Saxa Grammatica sa dozvedáme, že jadro hája tvorili prastaré duby z rozpraskanými kmeňmi plnými dutín, kde sídlili Bohovia. Neskôr, z prvej zmienky o Klátove sa dozvedáme o existencii drevenej kaplnky zasvätenej Najsvätejšej Trojici. Reformácia našla živnú pôdu aj u pôvodného nemeckého obyvateľstva Vyšného Klátova kde jeho obyvatelia žili v duchu protestantizmu takmer 200 rokov. Postupný obrad v náboženských pomeroch nastal až v rokoch 1730 až 1750. 14. augusta 1752 vydal richtár Ján Cirner listinu obsahujúcu vyhlásenie obyvateľov Vyšného a Nižného Klátova o rozhodnutí, citujem: „zostať natrvalo v lone rímsko-katolíckej cirkvi“. Náboženské zloženie obyvateľov sa tak v druhej polovici 18. storočia ustálilo a pretrvalo dodnes.