Get Adobe Flash player

Centrum obce - Súčasný pohľad na obec so 442 obyvateľmi je výsledkom dlhoročného snaženia. V minulých dobách dedina s jednoduchými drevenými, neskôr váľkovými domami, všadeprítomným zápachom a zablatenými cestami sa po druhej svetovej vojne začína rozvíjať. V roku 1953 sa začala výstavba asfaltovej cesty medzi Nižným a Vyšným Klátovom. Prelomovým rokom bol rok 1959 kedy sa obec elektrifikovala. V roku 1973 sa vybudoval miestny vodovod za pomoci všetkých občanov obce, ktorý je napájaný niekoľkými lesnými prameňmi. Koncom 70. rokov sa zrekonštruoval kultúrny dom. Významný rozvoj obce nastáva po roku 1994. O rok neskôr sa upravuje školský dvor, stavia sa asfaltové ihrisko a upravuje sa stred obce. V roku 1997 sa obec plynofikuje. Poslednou veľkou investíciou bola výstavba kanalizácie, slúžiaca od roku 2010 všetkým obyvateľom obce. Hlboký rozbor histórie obce Vyšný Klátov bol zhrnutý v knihe s názvom Pamätnica, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2008. Prispelo do nej svojimi príbehmi, pamäťami i fotografiami mnoho obyvateľov.