Get Adobe Flash player

Ihrisko - V pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, si obec dala záväzok vybudovať športový areál. Táto myšlienka neostala len na papieri. V roku 2012 bol spracovaný a schválený projekt z fondov EÚ na výstavbu multifunkčného ihriska. V areáli o veľkosti 5000m2 vyrástlo viacúčelové multifunkčné ihrisko pre rôzne druhy športu. V ďalšej fáze výstavby je plánované trávnaté ihrisko, detské ihrisko a oddychová zóna pre športovcov a priaznivcov športu.