Vyšný Klátov Vyšný Klátov Vyšný Klátov Vyšný Klátov

NA ÚVOD

web > na úvod > Slovenský jazyk

OBEC VYŠNÝ KLÁTOV

Na úvod príhovor pána starostu


Slovenský jazyk

English language

Deutsche sprache

Vážení čitatelia!
Srdečne Vás vítam na web stránke obce Vyšný Klátov, obce, ktorá má bohatú minulosť a zaujímavú súčasnosť. Predstavujem Vám obec, ktorá leží na styku severozápadnej časti Košickej kotliny a je vstupnou bránou do lesoparku Košíc. Predstavujem Vám obec, ktorá sa svojou veľkosťou zaraďuje medzi desiatky malých obcí, ale svojim duchovným a ľudským potencionálom patrí medzi veľkomestá.
Vážení čitatelia! Ak si prelistujete naše stránky, dozviete sa o nás veľa dobrého ale aj zlého, veselého ale tiež smutného. Urobíte si názor na to akí sme, a akí chceme byť. Dozviete sa čo v obci máme a čo v obci chceme mať, ale aj to čo mať nechceme. Prajem
Vám príjemne strávený čas na web stránke obce Vyšný Klátov.
Ondrej Jusko,
starosta obce

vyšný klátov

© klatovy 2013

Vyšný Klátov Vyšný Klátov
Vyšný Klátov
HĽADANIE

vysny klatov vyšný klátov

ZÁKLADNÉ INFO

Počet obyvateľov:
435
Prvá písomná zmienka:
1332
Rozloha kat. územia obce:
1789 ha
Počet trvale obývaných domov:
125
Nadmorská výška obce:
507 m.n.m.
Obec je plynofikovaná, má svoj vodovod a v
súčasnosti sa dokončila kanalizácia.
vysny klatov vyšný klátov
KONTAKT NA OÚ

Telefón:
055/6967121

vysny klatov
ĎALŠIE ODKAZY

Virtuálna prehliedka obce
- - - - - - - - - - - - - - - -
Vyšný Klátov na Facebooku
vysny klatov
PREHLIADAČ

Pre správne zobrazenie stránky používajte Mozilla Firefox
vysny klatov
POČÍTADLO

vysny klatov