Vyšný Klátov Vyšný Klátov Vyšný Klátov Vyšný Klátov

NA ÚVOD

web > na úvod > Slovenský jazyk

OBEC VYŠNÝ KLÁTOV


Voľby do orgánov samosprávy obcí --------------------------------- Výsledky volieb

Oznamy --------------------------------------------------------------------- Oznam o zmene zberu triedeného odpadu
Zvozový kalendár


Upozornenie ---------------------------------------------------------------- Upozornenie k výskytu afrického moru ošípaných


Výzvy --------------------------------------------------------------------- Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky
„Odstránenie havarijného stavu kuchynských priestorov KD
v obci Vyšný Klátov“

Prílohy:
Návrh na plnenie kritéria
Rozpočet
Technická správa

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
"Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vyšný klátov"

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky
"Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vyšný klátov"
Prílohy:
Príloha výkaz - výmer
Príloha Zmluva o dielo

---------------------------------------------------------------------

© klatovy 2013

Vyšný Klátov Vyšný Klátov
Vyšný Klátov
HĽADANIE

vysny klatov vyšný klátov

ZÁKLADNÉ INFO

Počet obyvateľov:
435
Prvá písomná zmienka:
1332
Rozloha kat. územia obce:
1789 ha
Počet trvale obývaných domov:
125
Nadmorská výška obce:
507 m.n.m.
Obec je plynofikovaná, má svoj vodovod a v
súčasnosti sa dokončila kanalizácia.
vysny klatov vyšný klátov
KONTAKT NA OÚ

Telefón:
055/6967121

vysny klatov
ĎALŠIE ODKAZY

Virtuálna prehliedka obce
- - - - - - - - - - - - - - - -
Vyšný Klátov na Facebooku
vysny klatov
PREHLIADAČ

Pre správne zobrazenie stránky používajte Mozilla Firefox
vysny klatov
POČÍTADLO

vysny klatov