Vyšný Klátov Vyšný Klátov Vyšný Klátov Vyšný Klátov

NA ÚVOD

web > na úvod > Slovenský jazyk

OBEC VYŠNÝ KLÁTOV


Voľby do orgánov samosprávy obcí --------------------------------------------------------------------- Informácie pre voliča
Tájékoztatás a választók számára

Oznamy --------------------------------------------------------------------- Oznam o zmene zberu triedeného odpadu
Zvozový kalendár


Upozornenie --------------------------------------------------------------------- Upozornenie k výskytu afrického moru ošípaných


Výzvy --------------------------------------------------------------------- Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky
„Odstránenie havarijného stavu kuchynských priestorov KD
v obci Vyšný Klátov“

Prílohy:
Návrh na plnenie kritéria
Rozpočet
Technická správa

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
"Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vyšný klátov"

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky
"Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vyšný klátov"
Prílohy:
Príloha výkaz - výmer
Príloha Zmluva o dielo

---------------------------------------------------------------------

Na úvod príhovor pána starostuSlovenský jazyk

English language

Deutsche sprache

Vážení čitatelia!
Srdečne Vás vítam na web stránke obce Vyšný Klátov, obce, ktorá má bohatú minulosť a zaujímavú súčasnosť. Predstavujem Vám obec, ktorá leží na styku severozápadnej časti Košickej kotliny a je vstupnou bránou do lesoparku Košíc. Predstavujem Vám obec, ktorá sa svojou veľkosťou zaraďuje medzi desiatky malých obcí, ale svojim duchovným a ľudským potencionálom patrí medzi veľkomestá.
Vážení čitatelia! Ak si prelistujete naše stránky, dozviete sa o nás veľa dobrého ale aj zlého, veselého ale tiež smutného. Urobíte si názor na to akí sme, a akí chceme byť. Dozviete sa čo v obci máme a čo v obci chceme mať, ale aj to čo mať nechceme. Prajem
Vám príjemne strávený čas na web stránke obce Vyšný Klátov.
Ondrej Jusko,
starosta obce

vyšný klátov

© klatovy 2013

Vyšný Klátov Vyšný Klátov
Vyšný Klátov
HĽADANIE

vysny klatov vyšný klátov

ZÁKLADNÉ INFO

Počet obyvateľov:
435
Prvá písomná zmienka:
1332
Rozloha kat. územia obce:
1789 ha
Počet trvale obývaných domov:
125
Nadmorská výška obce:
507 m.n.m.
Obec je plynofikovaná, má svoj vodovod a v
súčasnosti sa dokončila kanalizácia.
vysny klatov vyšný klátov
KONTAKT NA OÚ

Telefón:
055/6967121

vysny klatov
ĎALŠIE ODKAZY

Virtuálna prehliedka obce
- - - - - - - - - - - - - - - -
Vyšný Klátov na Facebooku
vysny klatov
PREHLIADAČ

Pre správne zobrazenie stránky používajte Mozilla Firefox
vysny klatov
POČÍTADLO

vysny klatov